Vigilant

Na 30 jaar ontwikkeling van het softwarepakket Vigilant door DeViant, kan nog steeds gesteld worden dat dit pakket unieke functies bevat. De kracht is vooral dat zaken gecombineerd kunnen worden. Zo is dit bijna het enige pakket dat zowel voor CRM gebruikt kan worden als voor de boekhouding.

Toch wordt er niet meer gewerkt aan nieuwe functionaliteit. De eisen die tegenwoordig gesteld worden zijn technisch heel goed te realiseren, dat is het probleem niet. De klantendatabase is simpelweg te klein waardoor de kosten en de inspanning niet opwegen tegen de te verwachten opbrengsten.

Jammer, maar zo gaat dat van tijd tot tijd. Indien iemand zich aanmeldt die het wel ziet zitten deze klus op te pakken, mag die zich melden.

Visie

Onze visie is om charitatieve organisaties te ondersteunen in hun administratieve taken om die zo kostenefficient mogelijk te laten verlopen. Daarnaast willen we ze helpen om het rendement van hun fondsenwerving te verhogen..

De naam VigilantDMS is nog vrij jong maar is voortgekomen uit de activiteiten van DeViant. Ruim 20 jaar geleden bestonden er bijna geen programma’s om een goede giftenadministratie te voeren. Vanuit onze christelijke achtergrond wordt beseft dat alle talenten en gaven die we bezitten door God gegeven zijn.

Van daaruit is het verlangen ontstaan om een compleet pakket aan functies te ontwikkelen om de administratie te ondersteunen. Dit is uiteindelijk het pakket Vigilant geworden waarin alles zit voor een complete administratie.

Vanuit de markt is de behoefte gekomen om niet alleen ondersteunt te worden in hun administratietaken, maar ook om deze administratietaken over te nemen.

Huidige status

Deze visie staat nog steeds fier overeind. Via de software worden nog steeds gebruikers bediend al zijn het er nog maar weinig. De ervaring die opgedaan is wordt de laatste jaren gebruikt door aan de slag te gaan bij Operatie Mobilisatie en daarna bij OMF.

Bij OM is meegewerkt aan de overgang naar Salesforce als CRM. Bij OMF is gestart als administrateur met gaandeweg meer gericht op de IT-infrastructuur.